دانلود پی دی اف کتاب Chromosome Techniques

[ad_1]

این کتابچه راهنمای آزمایشگاهی مطالعه کروموزوم ها در سیستم های گیاهی ، حیوانی و انسانی را شامل پروتکل ها و اصول مربوطه می کند. این نیاز دانشمندان شاغل در آزمایشگاه ها را برآورده می کند ، که شرح مکانیسم های عملیاتی استفاده در سطح کروموزوم را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Chromosome Techniques