دانلود پی دی اف کتاب Christian Healing, The Science of Being

[ad_1]

چارلز فیلمور به شما می آموزد که چگونه در این Classic اندیشه جدید خود را بهبود بخشد. او درباره قدرت فکر و کلمات دعا ، ستایش ، ایمان و تخیل می نویسد. و البته عشق. هر فصل با چند نذر ، یا دعاهای کوتاه یک خطه به پایان می رسد. و در انتهای کتاب سمت راست نوعی پرسش و پاسخ وجود دارد ، تا ثابت کند که در واقع همه چیز را خوانده اید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Christian Healing, The Science of Being