دانلود پی دی اف کتاب Christian Faith and University Life : Stewards of the Academy

[ad_1]

این کتاب بینش جدیدی در مورد نقش منحصر به فرد دانشجویان دوره کارشناسی در آموزش عالی مسیحی ارائه می دهد. با ترکیب انواع مختلفی از صداها – دانشجویان دکترا ، اعضای هیئت علمی جدید و دانشمندان باتجربه – با یافته های تحقیقات کیفی تجربی ، این کتاب نحوه ارتباط آکادمی با کلیسا و همچنین چگونگی باور و هدایت آنها را بررسی می کند. نتیجه این آزمون روایتی منسجم و موضوعی است که برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مسیحی و اعضای هیئت علمی جدید با درک معنای روشن هدف و مسئولیت جذابیت دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Christian Faith and University Life : Stewards of the Academy