دانلود پی دی اف کتاب Christian Democracy Across the Iron Curtain : Europe Redefined

[ad_1]

اولین کشف محققان در مورد چگونگی ترکیب دموکراسی مسیحی در قسمت های شرقی و غربی جنگ سرد اروپا پس از ایجاد پرده آهنین در اواخر دهه 1940. پس از جنگ جهانی دوم ، دموکراتهای مسیحی تلاش بین المللی را برای بازسازی نیمه غربی قاره انجام دادند ، اما این تنها بخش کوچکی از داستان چگونگی تغییر خانواده سیاسی دموکرات مسیحی در اروپا و سرماخوردگی نوین جهان است که به تقسیم دو قطبی جنگ پرداخت. بخش اول از یک مطالعه موردی از ریشه های ادغام اروپا برای تعریف مجدد اهمیت دراز مدت دموکراسی مسیحی برای اروپای متحد استفاده می کند. مورد دوم بر اروپاییان شرقی شرقی متمرکز است ، برخی از آنها در اروپای غربی ، برخی در ایالات متحده تبعید می شوند ، برخی دیگر به عنوان مخالف در بلوک اتحاد جماهیر شوروی باقی می مانند. پرده های آهنی یا نه ، برای اطمینان از عبور از مرز غرب و شرق اروپا ، از بین رفتن جنگ سرد و عدم موفقیت تلاش شوروی برای تقسیم دائمی قاره شوروی. بخش آخر کتاب شهادت سه قهرمان برجسته را نشان می دهد. این کتاب طیف گسترده ای از مخاطبان را به خود جلب می کند: دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، دانشمندان مستقر ، سیاست گذاران (در اروپا و آمریکا) و خوانندگان بالقوه عمومی علاقه مند به جنگ سرد یا آینده اروپا.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Christian Democracy Across the Iron Curtain : Europe Redefined