دانلود پی دی اف کتاب Christ in Our Home: October, November, December 2020

[ad_1]

مسیح در خانه ما یک عبادت مسیحی سه ماهه است که پیامهای لطف شگفت انگیز خدا را روزانه برای شما به ارمغان می آورد. تأمل و دعا بر اساس قرائت اسکریپت از قرائت روزانه خطی مشترک است. هر روز یک کتاب مقدس کتاب مقدس ، یک تفسیر شخصی یا مراقبه ، یک دعای پیشنهادی برای نماز و یک دعای بی نظیر ارائه می دهد. بیش از 60 سال که توسط خوانندگان لذت می برد ، مسیح در خانه ما اکنون به صورت الکترونیکی در دسترس است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Christ in Our Home: October, November, December 2020