دانلود پی دی اف کتاب Chinese Sociology : State-Building and the Institutionalization of Globally Circulated Knowledge

[ad_1]

این کتاب توسعه نهادی جامعه شناسی چین را از سال 1890 تاکنون بررسی می کند. این نشان دهنده چرخش نظم و انضباط در زمینه چینی ، از تأثیرات اولیه غرب است. از طریق نهادینه شدن نظم و انضباط در دهه های 1930 – 40؛ رابطه مسئله دار آن با سوسیالیسم و ​​انسداد تحت ارتدوکسی مارکسیست و انقلاب فرهنگی. احیای آن در طی دهه های 1980 تا 90 ؛ روندهای دوگانه جهانی شدن و بومی سازی در بورس تحصیلی جامعه شناسی زبان چینی فعلی. چن استدلال می کند که علیرغم تلاش مداوم برای حفظ دستور کارها و نظم و انضباط دولت ، الگوی غربی بسیار تأثیرگذار شد ، که عمده آن به دلیل نفوذ مبلغین ، بنیادها و دانشمندان آمریکایی در شکل گیری و تغییر سنت سیاسی سیاسی چین بود. . . تاریخ جامعه شناسی چین به عنوان یک فرایند احتمالی به تصویر کشیده شده است که در آن دانش عملیاتی جهانی ، بالاتر از همه سنت جامعه شناسی آمریکایی ، با متن تغییر چین سازگار است. این اثر جذاب به مطالعه مهم کشور در تاریخ جامعه شناسی کمک می کند و علاوه بر دانشمندان علوم اجتماعی ، محققان تاریخ چین و تاریخ نگاری انضباطی را نیز مورد توجه قرار می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Chinese Sociology : State-Building and the Institutionalization of Globally Circulated Knowledge