دانلود پی دی اف کتاب Chinese Middle Constructions : Lexical Middle Formation

[ad_1]

این کتاب ساختارهای میانی چینی را به عنوان سازه های کلی تعریف می کند ، با بالاترین منطق اشباع شده نحوی که همیشه منطقی خودسرانه تلقی می شود. علاوه بر “واکه میانی” این تعریف کار “واکه میانه” است ، می توان آن را در چین برای ساخت های مختلف نمونه کرد. با بررسی این سازه ها در چارچوب نحو عمومی ، این کتاب نتیجه می گیرد که آنها در سطح واژگان ، بدون توسل به هیچ سیستم نحوی ، شکل می گیرند و بنابراین در گروه “زبان میانه واژگانی” چینی قرار می گیرند ، که در مخالف هستند “زبان میانه نحوی”.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Chinese Middle Constructions : Lexical Middle Formation