دانلود پی دی اف کتاب Chinese Domestic Politics and Foreign Policy in the 1970s

[ad_1]

سیاست داخلی و سیاست خارجی چین در دهه 1970 با استفاده از تجزیه و تحلیل محتوا ، از نظر کمی و کیفی ، از رسانه ها ، یک بررسی سیستماتیک از جنبه های منتخب سیاست خارجی پکن انجام می دهد. اولین مطالعه تصاویر رسانه ای ایالات متحده و تایوان را در سالهای 1976–77 بررسی می کند. مورد دوم سیاست داخلی و تجارت خارجی ، 1971–1976 را تحلیل می کند. [1, 2]

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Chinese Domestic Politics and Foreign Policy in the 1970s