دانلود پی دی اف کتاب Chinese Assertiveness in the South China Sea : Power Sources, Domestic Politics, and Reactive Foreign Policy

[ad_1]

این کتاب ارزیابی رفتار قاطع سیاست خارجی چین با تمرکز ویژه بر سیاست های چین در دریای جنوب چین (SCS) را ارائه می دهد. با ارائه شرح مفصلی از وقایع در SCS و تجزیه و تحلیل پویایی قدرت در منطقه ، نیروهای محرک سیاست خارجی صوتی چین را شناسایی می کند. با توجه به قدرت چین در داخل و بین الملل ، منابع مختلف قدرت سخت و نرم از جمله نظامی و اقتصادی ، ژئوپلیتیک و مشروعیت داخلی را بررسی می کند. نویسنده نشان می دهد که ابراز وجود چینی در SCS نه تنها با افزایش قدرت چین ، بلکه همچنین با پاسخ های موثر در سیاست خارجی سایر بازیگران قابل توضیح است. این کتاب برای محققان در روابط بین الملل ، به ویژه کسانی که علاقه مند به توسعه دریای چین جنوبی ، قدرت سیاسی و سیاست خارجی چین و درک بهتر از امور بین الملل آسیای شرقی هستند ، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Chinese Assertiveness in the South China Sea : Power Sources, Domestic Politics, and Reactive Foreign Policy