دانلود پی دی اف کتاب China's Private Army : Protecting the New Silk Road

[ad_1]

این کتاب نقشی را نشان می دهد که شرکت های خصوصی امنیتی (PSC) در محافظت از مردم و دارایی های مرتبط با طرح کمربند و جاده (BRI) با “ویژگی های چینی” ایفا کرده اند. احیای “کمربند” اقتصادی جاده ابریشم ، همراه با خطوط دریایی قرن بیست و یکم که به عنوان “جاده” شناخته می شوند ، هدف از آن افزایش ارتباط جهانی و افزایش فعالیت تجاری است. با این حال ، خطرات سیاسی-اجتماعی مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم خروجی چین اغلب نادیده گرفته می شوند. تروریسم ، تجزیه طلبی ، آدم ربایی و سایر خطرات برای بیشتر شرکت های چینی تازه است ، برخی از آنها برای اولین بار در خارج از کشور کار می کنند. جهانی سازی اقتصادی و بهره برداری بین المللی از منابع طبیعی ، علیرغم بی احترامی این حرفه برای “لنج استخدام” ، نیاز به PSC های چینی را افزایش داده است. به دلیل ویژگی های عجیب و غریب استراتژیک و ژئواکونومیک ، “کمربند” از آسیای میانه به پاکستان و “جاده” از سواحل سومالی به تنگه مالاکا با سطح بالای ناامنی مشخص می شود. تمرکز این کتاب مورد توجه سیاست گذاران ، روزنامه نگاران و دانشگاهیان در مورد چگونگی انحصار خصوصی سازی نیروهای دولتی می تواند نقش مهمی در حفاظت از جاده ابریشم جدید داشته باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب China's Private Army : Protecting the New Silk Road