دانلود پی دی اف کتاب Children of the Resistance 6. Disobedience!

[ad_1]

در حالی که فرانسوا و دوستانش به فعالیتهای مقاومت عادی خود ادامه می دهند ، قانون جدیدی تهدید می شود: جوانان فرانسوی اکنون برای کار در کارخانه های آلمان نازی فرستاده می شوند ، که جوانی های آنها اکنون در سراسر قاره در حال جنگ هستند. این چالش جدیدی را برای قهرمانان جوان ما ایجاد می کند ، اما در عین حال فرصتی را فراهم می کند تا فرانسوی ها را به نافرمانی مدنی ترغیب کنیم و اعضای جدیدی را برای مقاومت جذب کنیم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Children of the Resistance 6. Disobedience!