دانلود پی دی اف کتاب Children and the Criminal Law in Connecticut, 1635-1855 : Changing Perceptions of Childhood

[ad_1]

این کتاب مروری هوشمندانه از نیروهای محرکه ای است که تاریخ آمریکا را در شمال شرقی شکل داده اند. این اسناد اولیه مانند دفترچه خاطرات کشاورزان ، مقالات کوچک روستایی قرن نوزدهم و انتشارات جوامع کشاورزی دولتی را به خود جلب می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Children and the Criminal Law in Connecticut, 1635-1855 : Changing Perceptions of Childhood