دانلود پی دی اف کتاب Childhood Nutrition

[ad_1]

یک منبع بسیار ارزشمند ، تغذیه دوران کودکی حقایق دقیقی را درباره مفاهیم فعلی در تغذیه کودکان ، از جمله اصول تغذیه در پاتوفیزیولوژی بیماری و تهیه برنامه های بهداشتی تغذیه ای ارائه می دهد. هر فصل که توسط یک گروه عالی از متخصصان نوشته شده است ، به خوبی تحقیق و ارجاع شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Childhood Nutrition