دانلود پی دی اف کتاب Childhood and Schooling in (Post)Socialist Societies : Memories of Everyday Life

[ad_1]

این کتاب با گسترش روایت های گفتگوی عمومی و خاطرات شخصی که فراتر از تخیلات جنگ سرد بین شرق و غرب است ، دوران کودکی و تحصیل در جوامع سوسیالیستی را بررسی می کند. این کتاب که توسط کارشناسان فرهنگی نوشته شده و در حاشیه شرقی پرده آهنین تحصیل کرده و تحصیل کرده اند – از اروپای مرکزی تا سرزمین اصلی آسیا گسترش یافته است – این کتاب بینشی از فضاهای متنوع کودکی سوسیالیست با زندگی گسترده سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را فراهم می کند. این خاطرات تحریک آمیز ، تجربیات کودکان را کاوش می کند تا انتظارات دولت را برای تجسم “شهروندان مدل سوسیالیست” تجسم بخشد و احساسات تعامل ، خوش بینی ، یکنواختی و انزوا را با مشارکت در “ساختن” آینده سوسیالیستی او ترکیب کند. نویسنده با استفاده از سنت های تحقیق در زمینه زندگی نامه ، اتونوگرافی و بیوگرافی انبوه ، به چالش می کشد که گزارش های تاریخی مربوط به کودکی سوسیالیست اغلب “طبیعی” و “طبیعی” تلقی می شود و (نوشتن مجدد دانشمندان جدید) فضای باز برای آنها و شبکه های عظیمی از اتصال به وجود می آیند. این کتاب خواندن را برای دانشجویان و محققانی که در آموزش ، جامعه شناسی و تاریخ کار می کنند ، به ویژه در زمینه های بین رشته ای دوران کودکی و مطالعات میدانی ، مجبور می کند. نویسندگان این کتاب زیبا دانشگاهیان و روشنفکران حرفه ای هستند که در کشورهای مختلف سوسیالیستی رشد کرده اند. آنها با کاوش در “کودکی سوسیالیست” به روشهای بی شماری ، خاطرات و تاریخچه های جمعی ، دانش خود را از احساسات و نگرش های اندازه گیری شده یک تحلیلگر به یاد می آورند. آنچه پدیدار می شود زندگی است که در بین خوش بینی و یکنواختی واقعی ، تعهدات اخلاقی و نابرابری ایدئولوژیک ، فداکاری ایثارگرانه نسبت به کودکان و رفتار آنها به عنوان یک منبع سیاسی گرفتار شده است. چنین توجه به جزئیات و بررسی ماهیت متناقض این زمان ، این تلاش جمعی را نه تنها به موقع بلکه به طرز چشمگیری واقعی می کند. ” الکسی اوچاک ، دانشگاه کالیفرنیا ، ایالات متحده

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Childhood and Schooling in (Post)Socialist Societies : Memories of Everyday Life