دانلود پی دی اف کتاب Cher auteur : Roman épistolaire

[ad_1]

اورل ستایشگر بی قید و شرط نویسنده پاسکال فلوریان است. وقتی او سرانجام تصمیم گرفت برای او نامه بنویسد ، یک رابطه پرشور نوشتن نامه آغاز می شود. نامه خشمگینی که زن برای بت خود می فرستد فرصتهای زیادی برای تمرکز بر ادبیات و زندگی به دنبال دارد. حتی در آن صورت نیز پاسخی وجود ندارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Cher auteur : Roman épistolaire