دانلود پی دی اف کتاب Chemistry of Nucleic Acids

[ad_1]

زندگی در تمام اشکال آن بر پایه اسیدهای نوکلئیک است که اطلاعات ژنتیکی را ذخیره و انتقال می دهد. این کتاب به جنبه های اصلی سنتز ، پایداری هیدرولیتیک ، تعادل محلول نوکلئوزیدها و نوکلئوتیدها و همچنین تغییرات پایه اسیدهای نوکلئیک می پردازد. نویسنده بیشتر داروهای درمانی مانند داروهای ضد ویروس و ضدسرطان و آنالوگ ساختاری آنها را که از نوکلئوتیدها به عنوان استراتژی های پیش دارو استفاده می شود ، توصیف می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Chemistry of Nucleic Acids