دانلود پی دی اف کتاب Chemistry of Diesel Fuels

[ad_1]

این کار ویرایش شده شامل مواد شیمیایی سوخت دیزل به روشی منظم از تولید سوخت اولیه تا اگزوز لوله دم است. فصول توسط متخصصان برجسته در زمینه های تحقیقاتی در مورد سوخت دیزل ، تولید و تصفیه سوخت ، کاتالیزورهای پردازش سوخت ، کاهش و کنترل آلودگی و توصیف تحلیلی مواد افزودنی سوخت دیزل نوشته شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Chemistry of Diesel Fuels