دانلود پی دی اف کتاب Chemistry and Biochemistry of Food

[ad_1]

این کتاب بستر بسیار خوبی برای درک فرآیندهای شیمیایی دخیل در تبدیل غذا فراهم می کند. نویسنده در ابتدا با بررسی اجزای اصلی غذا مانند آب ، کربوهیدرات ها ، لیپیدها ، پروتئین ها و مواد معدنی ، بیوشیمی هضم غذا و متابولیسم انرژی را معرفی می کند. بخش آخر کتاب به فناوری های نوین غذایی و رویکردهای آینده آنها اختصاص دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Chemistry and Biochemistry of Food