دانلود پی دی اف کتاب Charts Are Like Passports : Some Offer More Freedom Than Others

[ad_1]

نمودارها مانند گذرنامه هستند: برخی آزادی بیشتری نسبت به بقیه ارائه می دهند.جلد 6 در مجموعه ای از مقاله های طالع بینی برخی از ستاره شناسان بزرگ آزادی است. در این مقاله ، برانکا استامنکوویچ بازیکن مهمی در طالع بینی سنتی – خدای پیدایش – را معرفی می کند و به ما نشان می دهد که چگونه آن را در فال خودمان تفسیر کنیم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Charts Are Like Passports : Some Offer More Freedom Than Others