دانلود پی دی اف کتاب Charge Transfer in Physics, Chemistry and Biology : Physical Mechanisms of Elementary Processes and an Introduction to the Theory

[ad_1]

این کتاب شامل فرایندهای مختلف انتقال بار در فیزیک ، شیمی و زیست شناسی است و شباهت ها و تفاوت های بین آنها را نشان می دهد. این کار بر روی مکانیسم های فیزیکی فرایندهای ابتدایی متمرکز است تا ماهیت جسمی عمومی آنها را نشان دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Charge Transfer in Physics, Chemistry and Biology : Physical Mechanisms of Elementary Processes and an Introduction to the Theory