دانلود پی دی اف کتاب Characterization of Nanoparticles Intended for Drug Delivery :

[ad_1]

این نسخه دوم با ارائه پروتكلی به روز برای توصیف نانومواد مورد استفاده به عنوان داروهای حجم دهنده دارو ، نسخه اول را گسترش می دهد. فصل های این کتاب به 5 قسمت تقسیم شده است و عناوینی از قبیل: پیشرفت و موانع تحقیقات پزشکی نانو را شامل می شود. روش های آزمایش عقیم سازی و اندوتوکسین ، ویژگی های فیزیکوشیمیایی ، اثرات ایمنی ، ترشح دارو و اثر داخل بدن. این فصل با روش های بسیار موفق در قالب سری زیست شناسی مولکولی نوشته شده است ، آنها را با موضوعات مربوطه ، لیست مواد مورد نیاز و معرف ها ، گام به گام ، پروتکل های آزمایشگاهی قابل تکرار آسان ، و جلوگیری از مشکلات شناخته شده و نکات مربوط به نجات ، . Edge و جامع ، شامل نانوذرات فرموله شده برای تحویل دارو ، نسخه دوم ابزاری ارزشمند برای محققان و توسعه دهندگان داروسازی و بیوتکنولوژی است که در مطالعات بالینی پتانسیل تشخیصی پزشکی نانو را ارزیابی می کنند.>

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Characterization of Nanoparticles Intended for Drug Delivery :