دانلود پی دی اف کتاب Characteristics and Control of Low Temperature Combustion Engines : Employing Gasoline, Ethanol and Methanol

[ad_1]

این کتاب با انتشار اشعه ماوراio بنفش NX و ذرات معلق (PM) با قابلیت راندمان بالای تبدیل سوخت با فناوری های پیشرفته احتراق پیشرفته موتور ، سروکار دارد. این بینش در مورد حالت های احتراق پیشرفته برای استفاده کارآمد از بنزین مانند سوخت را فراهم می کند. زیرساخت های مختلف سیستم های احتراق دمای پایین پیشرفته (LTC) مانند موتورهای HCCI ، PCCI ، PPC و RCCI و الزامات کیفیت سوخت آنها نیز مورد بحث قرار گرفته است. مشخصات دقیق عملکرد ، احتراق و انتشار فن آوری های موتورهای آینده مانند PPC و RCCI ، و همچنین سوخت های متداول و همچنین جایگزین ، تحلیل و بحث شده است. خصوصیات احتراق در موتورهای LTC تأکید ویژه ای بر خصوصیات انتشار تعداد ذرات دوده ، محدودیت های محدود کننده بار زیاد و اثرات سوخت دارد. برای کنترل احتراق حلقه بسته موتورهای LTC ، سنسورها ، محرک ها و استراتژی های کنترل نیز بحث شده است. این کتاب باید برای جامعه گسترده مفید باشد ، از جمله دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، محققان و افسران حرفه ای با تکنیک های جدید برای استفاده بهتر و کارآمد از بنزین مانند سوخت ، با پیشرفته ترین و آینده نگرترین حالت های احتراق موتور مانند PPC و RCCI سروکار دارد. ارائه جامع عملکرد. ، ویژگی های احتراق و انتشار موتورهای احتراق در دمای پایین (LTC) ؛ مربوط به کنترل احتراق حلقه بسته موتورهای پیشرفته LTC ؛ کتاب پیشرفته فناوری که خلاصه پیشرفت های اخیر فناوری LTC است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Characteristics and Control of Low Temperature Combustion Engines : Employing Gasoline, Ethanol and Methanol