دانلود پی دی اف کتاب Chaperones : Methods and Protocols

[ad_1]

این بخش مجموعه ای از پروتکل های آزمایشگاهی و روش مورد نیاز برای مطالعه چاپرون های مولکولی و پاسخ استرس سلولی است. جزئیات فصل موشهای ناک اوت Hsf1 ، Hsf2 و Hsf4 در رویکرد رایانه ای برای مدل سازی پاسخ استرس ، نقشه برداری از شبکه تعامل HSP ، تقاطع پستانداران مبتنی بر LUminescence (LUMIER) ، زیست شناسی Hsp70 ، فعالیت تاشو پروتئین Hsp90 ، سمیت سلولی مهارکننده های Hsp ، مدل سازی برای یک میزبان. HSP در ایمنی و تولید واکسن و زیست شناسی HS70 و HS90. این فصل که با روش های بسیار موفق در قالب سری زیست شناسی مولکولی نوشته شده است ، آنها را با موضوعات مربوطه ، لیست مواد مورد نیاز و معرف ها ، گام به گام ، پروتکل های آزمایشگاهی به راحتی قابل تکرار ، و جلوگیری از مشکلات شناخته شده و نکاتی برای جلوگیری از آن گنجانده شده است. عملی ، مطبوعاتی: هدف از روش ها و پروتکل ها اطمینان از نتایج موفقیت آمیز در مطالعه بیشتر این حوزه مهم است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Chaperones : Methods and Protocols