دانلود پی دی اف کتاب Changing Lives Through 3-D Printing

[ad_1]

چاپ سه بعدی که یکی از سریعترین رشد در جهان است ، به سرعت روش ساخت اشیا different مختلف را تغییر می دهد. علاوه بر این ، پرینترهای 3 بعدی نوید تولید اندام های جدید برای پیوند پزشکی ، بازسازی اجداد انسان و حیوانات و کل زیستگاه ها در فضای خارج را می دهند تا فقط چند کاربرد از این فن آوری جدید مهیج را نام ببرند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Changing Lives Through 3-D Printing