دانلود پی دی اف کتاب Champions of Hope : To My Youthful Successors Around the World

[ad_1]

قهرمانان امید پنج سخنرانی را گرد هم آورده است که دایساکو ایکدا را به جوانان اختصاص می دهد که برای ایجاد خوشبختی و آرامش به مأموریت سوکا گاکای خواهند رفت. او پنج موضوع اصلی را پوشش می دهد: COURAGEINVINCIBLE SPIRITSUCCESSORSHUMANISMKOSEN-RUFUU با استفاده از نوشته های Niciren ، او درس هایی برای رهبری بشردوستانه ارائه می دهد و به جوانان کمک می کند قهرمان زندگی و امید شوند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Champions of Hope : To My Youthful Successors Around the World