دانلود پی دی اف کتاب Challenges and Issues in Indian Fiscal Federalism :

[ad_1]

این کتاب ابعاد مختلف فدرالیسم مالی هند را مورد بحث قرار می دهد ، که هم بر عدم توازن مالی فعلی – عمودی و افقی – و هم اصلاحات آنها تمرکز دارد. با برجسته كردن زوایای مختلف موضوع ، مقاله ای به خوبی تحقیق شده ارائه می شود كه به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول ، “فدرالیسم مالی و حل عدم تعادل مالی” ، شامل پنج فصل است که موضوع را مورد بحث قرار می دهد و همچنین استراتژی های مختلفی را برای رفع عدم تعادل فعلی در هند توضیح می دهد. بخش دوم ، “تمرکز مالی برای توسعه بالا” ، توضیح می دهد که چگونه تمرکززدایی منجر به رشد اقتصادی بالاتر می شود و شواهد تجربی برخی از ایالت های هند را نشان می دهد که به دلیل این سیاست در حال شکوفایی هستند. بخش سوم ، “مسائل نوظهور” ، دارای شش فصل است که چندین نگرانی عمده در مورد فدرالیسم مالی را توصیف می کند که تأثیر عمده ای در دستیابی به اهداف توسعه هند دارد. این کتاب مورد توجه محققان و سیاست گذاران است که شامل مشارکت دانشگاهیان برجسته در این زمینه است. “جدا از مسائل اصلی عدم تعادل مالی و راه های اصلاح آنها ، [chapters] با بسیاری از مواردی که سیستم مالی هند در سطح مرکزی ، ایالتی و محلی با آن روبرو است ، در تماس باشید. [chapters] به خوبی مورد تحقیق و استدلال قرار گرفته است. این کتاب افزودنی ارزشمند به ادبیات مربوط به فدرالیسم مالی است. – دکتر. ج رانگاراجان ، رئیس سابق بانک ذخیره هند رئیس دانشکده اقتصاد مدرس ، چنای ، هند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Challenges and Issues in Indian Fiscal Federalism :