دانلود پی دی اف کتاب Chacun son tour

[ad_1]

سلام! این منم گالت! امروز افتتاحیه پارک تفریحی است. من با دوستانم ، خواهر کوچک ترم تارتین و البته فراپون می روم. نزدیک چرخ و فلک ، افراد زیادی هستند. به همین دلیل است که من در یک پرونده تکمیلی می دهم … اما اکنون تارتین در گذشته ما اجرا می شود! سلام ، تارتین ، برگرد! صبر کنید تا نوبت شما شود. آیا دوست دارید دوستان گذشته خود را قدم بزنید؟ مطمئن نیستم!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Chacun son tour