دانلود پی دی اف کتاب CFTR and Cystic Fibrosis : From Structure to Function

[ad_1]

این مختصر به پروتئین های CFTR و فیبروز کیستیک اختصاص دارد و دیدگاهی به روز از روندهای ژنتیکی ، عملکردی و سلولی دخیل در این اختلال را ارائه می دهد. نویسنده با شروع یک دیدگاه تاریخی در مورد فیبروز کیستیک و ویژگی های بالینی آن ، شرح عمیقی از زیست پروتئین های CFTR ارائه می دهد و در پایان با بحث در مورد آخرین رویکردها با هدف ایجاد درمان های اصلاحی برای فیبروز کیستیک. . جنبه های فیبروز کیستیک به عنوان یک اختلال اساسی با تمرکز بر ژنتیک و انتشار جهش مورد بررسی قرار می گیرد. پروتئین CFTR سپس به طور مفصل مورد بحث قرار می گیرد: ساختار و طبقه بندی فوق خانواده ، درج غشا و تاشو با کمک چاپرون در ناقل ABC ، ​​بیوژنز آن با گلیکوزیلاسیون و نحوه تنظیم مکانیسم کنترل کیفیت شبکیه آندوپلاسمی که حالت تاشو CFTR را تنظیم می کند. بیایید ارزیابی کنیم. توجه بیشتری به قاچاق ER و تنظیم ثبات غشا و لنگر و عملکردهای CFTR داده می شود. این با مکانیسم های مولکولی مرتبط است که از طریق آن جهش های مختلف CFTR باعث فیبروز کیستیک می شوند. سرانجام ، تلاشهای مختلف با هدف حفظ نقص اصلی ، که بیشتر آنها برای غلبه بر اختلال عملکرد CFTR است ، پوشش داده می شود. از این منظر یکپارچه ، خوانندگان بینشی منحصر به فرد در مورد این پروتئین جذاب غشایی و بیماری مرتبط با آن کسب می کنند. این مختصر مخاطبان علاقه مند به ژنتیک انسانی ، تاشو پروتئین ، قاچاق پروتئین و فیزیولوژی را به خود جلب می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب CFTR and Cystic Fibrosis : From Structure to Function