دانلود پی دی اف کتاب Cette Chine qui n'existe plus

[ad_1]

نویسنده ، مسئول این کشور در یک بانک بزرگ فرانسوی ، بین سالهای 1979 و 2001 صد بار بازدید کرده است. بنابراین آنها شاهد پیشرفت آن بودند. این همان چیزی است که در این کتاب جایی که خاطرات خود را ذخیره کرده است بیان می کند. داستان های بسیاری وجود دارد ، اما به راحتی می توان دست ثابت حزب کمونیست را در مورد تمام اقدامات شهروندان پشت سر آنها تشخیص داد. یک شهادت روشن ، بیان شده و قابل تأمل.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Cette Chine qui n'existe plus