دانلود پی دی اف کتاب Ces dames au salon

[ad_1]

یوت و کارملا دو تن فروش قبلی هستند که در زندگی دور هم جمع شده اند. یکی خودش را برای یک زن دنیا حمل می کند. دیگری در آبجوسازی به عنوان کارگر توالت کار می کند. کارملا توسط شخصی به اصطلاح اجتماعی حفظ می شود که او را در گذشته در مورد وجودش می شناخت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ces dames au salon