دانلود پی دی اف کتاب CEO's Actress Wife : Volume 3

[ad_1]

از نظر او ، او یک ستاره کوچک درجه یک بود که از هر وسیله ممکن برای دستیابی به قدرت استفاده می کرد. از نگاه او مدیرعامل متکبر و ناشکری بود. نمی خواهی به من اعتماد کنی تا دست برتر را بگیرم؟ پس برو جلو! ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب CEO's Actress Wife : Volume 3