دانلود پی دی اف کتاب CEO Lin's Wife Should Not Be Offended : Volume 4

[ad_1]

او یک مزیت غیر منتظره برای حزب انتخاب همسر گونگزی بود. امنیت ، بازجویی ، زورگویی … تمایل او برای کنترل او و تمایل به تصاحب او از کنترل خارج شده بود. تمام قوانین او در انتخاب همسر کاملاً رعایت شده بود. شکست خورده از قوانین او برای معرفی شوهرش! یک جمله خوب وجود داشت: یکی خیانت به همسر لین شائو نبود!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب CEO Lin's Wife Should Not Be Offended : Volume 4