دانلود پی دی اف کتاب Caves: Discover Pictures and Facts About Caves For Kids!

[ad_1]

ما می دانیم که غارها چیست ، اما چگونه شکل گرفته اند؟ طولانی ترین غار کدام است؟ عمیق ترین؟ چگونه انسانها در طول روز پشت سر خودشان ماندند؟ غارها در دنیای مدرن چه هدفی را دنبال می کنند؟ این کتاب به فرزندان شما یاد می دهد تا درباره آنها بیاموزند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Caves: Discover Pictures and Facts About Caves For Kids!