دانلود پی دی اف کتاب Caves and Karst of the Greenbrier Valley in West Virginia :

[ad_1]

تمرکز این کتاب بر روی بیش از 2000 غار در دره گرین باریر ویرجینیا غربی است که طول 14 غار بیش از 10 کیلومتر و طول کلی 639 کیلومتر است. غارهای اصلی هسته دره های فرعی را تشکیل می دهند که منجر به چشمه های بزرگ و سرانجام به رودخانه گرینبریار می شود. فصل های جداگانه این کتاب هر یک از غارهای مهم و حوضه های زهکشی مربوط به آنها را توصیف می کند. غارها در سنگ آهک Greenbrier می سی سی پی و در محل چین های ملایم و یکپارچه ساخته شده اند. شکستگی ، آستر و لایه های محدود درون سنگ آهک از عوامل اصلی کنترل کننده هستند. این غارها از یک دشت گودال وسیع عبور می کنند که ممکن است مربوط به یک سطح عمده فرسایش باشد. ساکنان این غارها موجودات آبی و خاکی هستند که در این فهرست ها بقایای فسیلی یافت شده در برخی از غارها ذکر شده و توصیف شده اند. گودال مجتمع زیرین کارست Greenbriar و سیستم های غاری نتیجه نهایی حداقل ده میلیون سال تاریخ توسعه چشم انداز است که می توان آن را از طریق توالی در حال تکامل معابر غار جستجو کرد و در این کتاب شرح داده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Caves and Karst of the Greenbrier Valley in West Virginia :