دانلود پی دی اف کتاب Case Method and Pluralist Economics : Philosophy, Methodology and Practice

[ad_1]

این کتاب در مورد رابطه بین روش مطالعه موردی اقتصاد کثرت گرا و آموزش ، حمایت از استفاده رایگان از هر دو برای پیشرفت آموزش اقتصاد بحث می کند. این کتاب با استفاده از چارچوب تحلیل فلسفی چند پارادایمی ، جنبه های فلسفی ، روش شناختی و عملی روش مطالعه موردی را مورد مقایسه قرار داده و آن را با روش سخنرانی معمول استفاده می کند. این کتاب همچنین در مورد اقتصاد کثرت گرایانه از طریق گسترش مبانی فلسفی مکاتب فکری اقتصاد منقرض شده ، که نقطه کانونی اقتصاد کثرت است ، بحث می کند. به طور خاص ، این کتاب در مورد عمده مکاتب موجود در اقتصاد بحث می کند – اقتصاد نئو کلاسیک ، اقتصاد نهادی جدید ، اقتصاد رفتاری ، اقتصاد اتریش ، اقتصاد پس از کینزی ، اقتصاد نهادی ، اقتصاد رادیکال و اقتصاد مارکسیستی. ایده ها در اقتصاد به همان اندازه علمی و آموزنده هستند که آنها از الگوی ثابت خود وقایع اقتصادی را مشاهده می کنند و در کنار هم درک متعادل تری از پدیده های اقتصادی در نظر گرفته شده ارائه می دهند. این کتاب با تأکید بر روش شناسی مورد و تنوع پارادایمی به عنوان سنگ بنای اقتصاد کثرت گرایانه ، این دو را با هم جمع کرده و مورد موثری را برای استفاده مشترک آنها ایجاد کرده است. این کتاب با تجزیه و تحلیل دقیق و چند رشته ای فلسفه ، روش و عملکرد آموزش اقتصاد ، برای دانشگاهیان و دانشجویان علاقه مند به اقتصاد ، فلسفه و آموزش مهم است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Case Method and Pluralist Economics : Philosophy, Methodology and Practice