دانلود پی دی اف کتاب Campfire Ghost Stories – Level 1

[ad_1]

– 5،053 پوند – سرآمد گروهی متشکل از چهار دانش آموز از دبیرستان 300-400 در جنگل اردو می زنند. آنها شب هنگام آتش می نشینند. از نو. دانشجویان یکی یکی یک داستان ارواح سنتی را برای یکدیگر تعریف می کنند. اما با پایان یافتن داستان های آنها. خیلی زود متوجه می شود که آنها بخشی از داستان ترسناک او هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Campfire Ghost Stories – Level 1