دانلود پی دی اف کتاب Calm Monsters, Kind Monsters : A Sesame Street ® Guide to Mindfulness

[ad_1]

تنفس ، گفتگوی مثبت و آرامش – ذهن همه اینها و موارد دیگر را در بر می گیرد. شخصیت های خیابان کنجد احساسات بزرگی را مجسم می کنند ، خوانندگان با راه حل های ساده ای مانند تنفس شکمی روبرو می شوند ، که به کودکان کمک می کند آنچه را احساس می کنند احساس کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Calm Monsters, Kind Monsters : A Sesame Street ® Guide to Mindfulness