دانلود پی دی اف کتاب Ça, c'est du baseball!

[ad_1]

زاک و زوئی در هیچ چیز متوقف نمی شوند! برای مقاومت در برابر بزرگترین ، همه ابزارها خوب است. آنها همچنین قادر به پرتاب های جدید هستند! آیا تا به حال در مورد توپ های آفتاب پرست ، توپ های بدبو و توپ های هات داگ reelis-ketchup-خردل با جرقه شنیده اید؟ نه؟ در چنین شرایطی ، منتظر افتتاح این کتاب هستید؟ این یک اجرای خانگی است که شما را به سمت سفید کننده های تخیلی سوق می دهد!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ça, c'est du baseball!