دانلود پی دی اف کتاب C-Glycoside Synthesis

[ad_1]

این کتاب به طور خاص روش های مناسب برای تولید a- یا bC-glycoside را بررسی می کند. این به کارکنان حوزه کمک می کند تا بهترین روش را برای سنتز نوع خاصی از گلیکوزید C انتخاب کنند. استفاده از گلیكوزیدهای C به عنوان سنتز در سنتز محصول طبیعی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب C-Glycoside Synthesis