دانلود پی دی اف کتاب By The Chance Of A Bottle

[ad_1]

زن جوانی یک بطری را در دریا کشف می کند … داستان یک لحظه تغییر دهنده زندگی در یک دختر جوان روسی وقتی قدم به منظره ناشناخته فرانسه می گذارد. با غلبه بر موانع و عبور از آنها با کمک شخصیت های بعید شخصیت ، این رمز و راز را که بزرگترین سفر را کوچکترین اتفاقات تشکیل می دهد ، رها خواهیم کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب By The Chance Of A Bottle