دانلود پی دی اف کتاب Bury St. Edmunds : Medieval Art, Architecture, Archaeology and Economy

[ad_1]

این کتاب بر روی هنر ، بایگانی ، صحافی و کتابخانه خانقاه تمرکز دارد. این بر اساس سخنرانی های ارائه شده در کنفرانس سالانه انجمن است که رتبه 20 را در سری فعلی دارد ، که از 16 تا 20 آوریل 1994 در Bury St. Edmunds برگزار شد: سه مقاله با سفارش ویژه نیز گنجانده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bury St. Edmunds : Medieval Art, Architecture, Archaeology and Economy