دانلود پی دی اف کتاب Burned Ashes

[ad_1]

تشکر بی پایان من از خداوند متعال که به من نیرو و توانایی انجام این کار را داد. من این کار فروتنانه را توسط شوهر محبوبم “تاتای محمد مدادک” ، که به من دلگرمی داد و به من داد ، به پدر و مادرم “سیفی عبدعلی” و “بخشی امیر” تقدیم می کنم ، تمام مسیر. قدرت نوشتن این اثر. الماسهای گرانبهای من ، دخترانم “رازانه و نورن”. به همه اعضای خانواده ام ، خواهران و برادرانم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Burned Ashes