دانلود پی دی اف کتاب Bullying Educational : Classroom Harassment and Intimidation

[ad_1]

ناظران یا دانش آموزانی هستند که قربانی قلدری یا عمل نمی شوند ، بلکه قلدری می کنند. آنها شرکت کننده هستند زیرا این موضوع را به معلمان یا والدین گزارش نمی دهند. آنها در همان محیطی زندگی می کنند که شرایط در آن اتفاق می افتد ، اما از ترس اینکه قربانی بعدی شوند ، آن را فاش نمی کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bullying Educational : Classroom Harassment and Intimidation