دانلود پی دی اف کتاب Bull Sharks: Discover Pictures and Facts About Bull Sharks For Kids!

[ad_1]

کوسه ها انواع مختلفی دارند. یکی از آنها کوسه گاو نر است. ممکن است از خود بپرسید کوسه گاو نر چیست ، چگونه کار می کند و برای شما چه معنی دارد. این کتاب به کودکان شما در مورد آناتومی ، تاریخچه و رفتار کوسه های گاو نر می گوید. اگر کودک شما عاشق آبزیان است ، این یک ضرورت است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bull Sharks: Discover Pictures and Facts About Bull Sharks For Kids!