دانلود پی دی اف کتاب Broken Shards of Time

[ad_1]

رن درچو تنها بازمانده یک حادثه مرموز است که باعث کشته شدن والدینش شد. هنگامی که رن سعی می کند از میان درد غم و اندوه عبور کند ، با سه نفر دیگر مسیرهایی را طی می کند و به زودی متوجه می شود که چیزی فراتر از تصادف زندگی آنها را به هم پیوند داده است. هر یک از سفرهای او با تراژدی عظیم ، سرنوشت ، ماشین زمان و یک منبع قدرت مرموز مشخص شده است که به نظر می رسد زنده است … و نه از این جهان. از دیدگاه این چهار شخصیت ، داستان های مهیج را در هیجان ، سختی ها و توسعه عشق ، اعتماد و دوستی پیدا می کنید که از یک ماموریت مشترک ایجاد شده است: نیرویی برای نجات دوست خود و نجات شهر خود از آنجا که هنوز آشنا نیست. رن و تیمش به سرعت در می یابند که قهرمان اصلی هر داستان می تواند به راحتی یک شرور شود. او در شرف رویارویی با بزرگترین دشمن آینده اش است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Broken Shards of Time