دانلود پی دی اف کتاب Broken Reign

[ad_1]

جاستین سیفر از خانواده سلطنتی متنفر بود تا اینکه با پرنسس اورلیا آشنا شد. اما شاهزاده خانم مدام او را غافلگیر می کند ، مانند زمانی که به طور غیر منتظره در یک سفر خطرناک و عذاب آور به جاستین می پیوندد و برای خواهر بیمار جاستین درمانی می یابد. پرنسس اورلیا دیارماید می دانست که بیش از زندگی اش که در داخل کاخ گیر افتاده است ، در پادشاهی Weinestes است. اما او هرگز پیش بینی نمی کرد که هزینه آزادی او مرگ دلخراش برادرش به دست نزدیکترین دوستش باشد. سرنوشت جاستین و اورلیا را به هم نزدیک می کند ، اما رابطه جوانه زدن آنها به عنوان موانعی بین سرزنش و ایستادگی انسان آزمایش می شود و آنها به دنبال درمان هستند. آیا عشق جدید آنها برای پیشبرد آنها کافی خواهد بود؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Broken Reign