دانلود پی دی اف کتاب Broader Perspectives on Motion Event Descriptions

[ad_1]

زبان انسان پدیده ها و تغییرات جالب توجهی را نشان می دهد که در آنها وقایع حرکتی را توصیف می کنند. در این بخش ، همکاران نتایج تحقیق خود را در مورد توصیف رویداد حرکت به زبانهایی که بررسی می کنند ارائه می دهند. حجم شامل انواع جدیدی از حرکت است که براساس انواع مختلف داده های رویدادهای حرکتی قبلاً درک شده ، مانند حرکت حرکت (به عنوان مثال ، ضربه زدن به توپ) و حرکت بصری (به عنوان مثال ، در یک سوراخ). مشاهده). همچنین توجه ویژه ای به Dixnis می شود ، که جنبه ای است که به طور فزاینده ای از توصیفات رویداد حرکتی غفلت می شود. طیف گسترده ای از زبانهای صحبت شده در اروپا ، آفریقا و آسیا مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج ، بینش جدیدی را در مورد زبانهای الگویی که برای نشان دادن وقایع حرکتی به کار گرفته شده اند ، فراهم می کند. این جلد برای هر کس که به جهانیات زبان و نوع شناسی و همچنین رابطه بین زبان و اندیشه علاقه مند است ، جذاب خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Broader Perspectives on Motion Event Descriptions