دانلود پی دی اف کتاب British Traders in the East Indies, 1770-1820 : 'At Home in the Eastern Seas'

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل عمیق تری از بازرگانان خصوصی بین سالهای 1770 و 1820 را از تجار خصوصی انگلیس به نام معاصران ، که بین سالهای 1770 و 1820 به عنوان معاصران شناخته می شدند ، ارائه می دهد. جزئیات نحوه کار ، فعالیت و تعامل با بومیان را ارائه دهید جامعه در یک منطقه پیچیده و بسیار ناپایدار. این روابط آنها را با شرکت هند شرقی بررسی می کند و فراتر از مدار شرکت برای گشودن مناطق جدید مستقل از نفوذ تجاری ، سیاسی و سلطنتی انگلیس حرکت می کند. این مقاله در مورد تعاملات اجتماعی و سیاسی آنها با مالزیایی ، درک خوب آنها از جوامع محلی ، استفاده از زبان مالایی ، اتخاذ شیوه ها و فرایندهای محلی و تجمیع آنها در بسیاری از اشکال دانش مفید بحث می کند ، که همگی باعث افزایش بازرگانی تحت تأکید شده است. فعالیت و بازرگانان را برای افسران شرکت هند شرقی ضروری ساخت. این رقابت رقابت شوم آنها با هلندی ها را بررسی می کند ، و تحلیل تجارت این کشور در پی تأسیس سنگاپور در سال 1819 است. چندین مورد موردی در مورد معامله گران منفرد در این کتاب ارائه شده است. WG میلر از 1974 تا 1997 کتابدار مطالعات جنوب شرقی آسیا در دانشگاه ملی استرالیا و از 2004 تا 2018 عضو مهمان در کالج آسیا و اقیانوس آرام در دانشگاه ملی استرالیا بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب British Traders in the East Indies, 1770-1820 : 'At Home in the Eastern Seas'