دانلود پی دی اف کتاب British Industrial Steam Locomotives : A Pictorial Survey

[ad_1]

اولین لوکوموتیو بخار مورد استفاده در هر راه آهن انگلیس در صنعت کار کرد. زمانی استفاده از موتورهای اصلی اصلی جدید و دست دوم یکی از جنبه های گسترده راه آهن بریتانیا بود. این حجم یکبار بسیاری از تولیدکنندگان تولید کننده لوکوموتیو را پوشش می داد. برای صنایع و پیمانکاران از قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم. دیوید ماتر سالها در انگلستان به تحقیق و جمع آوری انواع لوکوموتیو پرداخته است. یک راهنمای مفید برای تولید کنندگان مختلف و کسانی که در حال تحقیق و مدل سازی بخار صنعتی هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب British Industrial Steam Locomotives : A Pictorial Survey