دانلود پی دی اف کتاب British Humanitarian Activity in Russia, 1890-1923 :

[ad_1]

این مطالعه جنبه های انسانی رابطه انگلیس و روسیه را تجزیه و تحلیل می کند ، که باید بورس تحصیلی موجود به طور سیستماتیک مورد توجه قرار گیرد. این مقاله به کمک های بشردوستانه ارائه شده بین گل روسوفیلیا در دهه 1880 تا زمانی که استالین در اواسط دهه 1920 کشور را تعطیل کرد ، می خواست بیان کند که انسانی از روابط انگلیس و روسیه چرا گفتمان مطرح شد؟ فعالان مختلف کمک یا همدردی کردند. این کتاب ماهیت تعامل آنها با مشکلات روسیه را مشخص می کند ، و این کار را برای درک رابطه بین اومانیسم و ​​این گروه ها و دیدگاه های غیرانسانی انجام می دهد ، از این طریق به بحث در مورد ماهیت اومانیسم کمک می کند ، که خلاف این نظر است. با همدردی نسبتاً خنثی اعمال شده در طیف گسترده ای از تنظیمات. بلکه این مطالعه حاکی از آن است که اومانیسم به طور ایده آل با آرمان ها و منافع پذیرندگان آن ارتباط دارد. در این حالت ، تمرکز بر نقش منافع مسیحی ، یهودی و لیبرال در اجرای راه حل های بشردوستانه نشان می دهد که چگونه اومانیسم “از پایین” توسعه یافته است. این همچنین به این علاقه انسانی “از بالا” در پارامترهای روابط انگلیس و روسیه اشاره می کند و به انسان گرایی در رابطه با چارچوب سیاسی و ایدئولوژی های گسترده تری که آنها کمک می کنند ، نگاه می کند. این کتاب تلاش کلیساها ، گروه های تحت فشار ، خیریه ها ، سیاستمداران را تحلیل می کند. و آزادی مذهبی و سیاسی روزنامه نگاران و تسکین قربانیان قحطی در اواخر صبح و اوایل روسیه کمونیست. لوک کلی می خواهد نشان دهد که چرا یک گفتمان انسانی از روابط انگلیس و روسیه پدید آمده است و ماهیت درگیری این فعالان با مشکلات روسیه را ارزیابی می کند. كلی بر نقش منافع مسیحی ، یهودی و لیبرال در پیاده سازی راه حل های بشردوستانه و همچنین چگونگی “پایین آوردن” چگونه این منافع از طریق تبادل فرهنگی و دیپلماسی “از پایین به بالا” متمركز است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب British Humanitarian Activity in Russia, 1890-1923 :